Prof. dr hab.

Bazyli Czyżewski

Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Instytut Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

"Nauka to pasja, którą warto dzielić z innymi"

Prof. dr hab. Bazyli Czyżewski, ur. w 1977 roku, zatrudniony na stanowisku profesora w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej: ORCID; ResearchGate ; Scopus; Google Scholar; Tytuł magistra uzyskał w 2002 roku, stopień naukowy doktora w 2006 r., stopień naukowy doktora habilitowanego w 2013 r., a tytuł profesora w 2019 r. w dyscyplinie ekonomia. Autor lub współautor ponad 170 publikacji naukowych (Google Scholar: H index=23 i 1766 cytowań; sumaryczny IF >70; Scopus: H index=14 z 34 artykułów). Prowadzi badania w zakresie ekonomii zrównoważonego rozwoju, ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, ekonomii rolnej, ekonomii instytucjonalnej oraz makroekonomii dotyczące m.in. polityki gospodarczej, rent politycznych, zrównoważonego rolnictwa, dóbr publicznych, teorii wartości, czy analiz efektywności. Publikuje w takich czasopismach jak m.in.: Environmental Science & Policy (ELSEVIER), Science of the Total Environment (ELSEVIER), Journal of Cleaner Production (ELSEVIER), Environmental Impact Assessment Review (ELSEVIER), Land Use Policy (ELSEVIER), Sustainability Science (Springer), Outlook on Agriculture (SAGE), Agricultural Economics (AGRICECON), Ekonomista, Gospodarka Narodowa, Studia Ekonomiczne, Wieś i Rolnictwo, Zagadnienia Ekonomii Rolnej. Wypromował pięciu doktorów, kilkunastu magistrów i ponad stu licencjatów. Prowadzi zajęcia z takich przedmiotów jak m.in. Makorekonomia (st. I i II), Historia myśli ekonomicznej, Analizy wielowymiarowe, czy Gospodarka Żywnościowa,

Prywatnie jest szczęśliwym mężem i ojcem trzech synów (ur. 2005, 2007, 2019). Jego hobby to szachy, brydż, literatura piękna oraz wspinaczka i trekking górski.

Projekty naukowe:
• W TRAKCIE REALIZACJI, Kierownik: How increasing efficiency may contribute to sustainable agriculture goals? GHG emission, food security and biodiversity under Integrated Efficiency approach, Project start date: 2023-01-09, project completion date: 2027-01-08;
• W TRAKCIE REALIZACJI: Kierownik: Eco-efficiency and sustainability of small-scale farming: exploring slacks for undesirable outputs and public goods, Project start date: 2022-01-04, project completion date: 2025-01-03;
• Kierownik Naukowy: the NAWA agency program ‘Academic International Partnership’, R&D project: ‘The role of small farms in the sustainable development of food chains in Central and Eastern European countries’, international consortium of 5 countries: Poland, Lithuania, Romania, Serbia, Moldova.
• Kierownik: Efficiency of funding environmental public goods: multilevel analyses of the rural areas in Poland on the background of the EU countries, granted by the National Science Centre in Poland (NCN).
• Wykonawca: Determinants of food security and sustainable development of small farms in Poland in the backdrop of European regions granted by the National Science Centre in Poland (NCN).
• Ekspert: Small farms, small food businesses and sustainable food security), Horizon2020.
• Koordynator: Determinants of agricultural incomes in European regions considering resources and its productivity, granted by the National Science Centre in Poland (NCN).
• Kierownik: Political rents in the European Union's agriculture - comparative analysis basing on the UE27, granted by the National Science Centre in Poland (NCN).
• Kierownik: Economic rents in food economy in Poland in comparison with highly developed countries, granted by the National Science Centre in Poland (NCN).
• Koordynator: HC OP 4.1.1 "Modern analytical techniques in improving the quality of education in economic studies (UDA) 2009-2011.
• Wykonawca: "Economic conditions for the use of market-based instruments of price stabilization and risk management in agriculture", January 2004.
• Wykonawca: "Absorption of CAP funds in Wielkopolska on the example of selected support schemes", interdisciplinary research project between Poznan University of Economics and University of Life Science in Poznań, 2005.

0
Książki
0
Artykuły
0
Inne publikacje

Najważniejsze publikacje

Artykuł 

Bazyli Czyżewski, Artur Prędki, Agnieszka Brelik (2024). Importance of women empowerment for eco-efficiency of small farms in the context of other social factors: Building sustainable agriculture in Central and Eastern European countries, Sustainable Development (Wiley) 2024;1–17, DOI: 10.1002/sd.2989

Link do publikacji

Artykuł 

Sergii Iaromenko, Bazyli Czyżewski, Katarzyna Woźniak-Jasińska (2024). A socioeconomic framework for cultural heritage loss and rebuilding in post-war Ukraine: a case study learning from the Balkan experiences, Taylor&Francis Group, 6 June, DOI: 10.1080/13527258.2024.2363819

Link do publikacji

Artykuł 

Bazyli Czyżewski (2023). Can a Pursuit of Productivity Be Reconciled with Sustainable Practices in Small-Scale Farming ? Evidence from Central and Eastern Europe, Journal of Cleaner Production (ELSEVIER) Volume 414, 15 August 2023, 137684

Link do publikacji

Książka 

Czyżewski Bazyli, Kryszak Łukasz (2022). Sustainable Agriculture Policies for Human Well-Being: Integrated Efficiency Approach, SPRINGER

Link do publikacji

Artykuł 

Czyżewski Bazyli, Polcyn, J., Brelik, A. (2022). Political orientations, economic policies, and environmental quality: Multivalued treatment effects analysis with spatial spillovers in country districts of Poland, Environmental Science and Policy, 128 ELSEVIER

Link do publikacji

Artykuł 

Stępień Sebastian, Czyżewski, B., Sapa, A., Borychowski, M., Poczta, W., Poczta-Wajda, A. (2021). Eco-efficiency of small-scale farming in Poland and its institutional drivers, Journal of Cleaner Production, vol. 279 2021,123721 ELSEVIER

Link do publikacji

Artykuł 

Czyżewski Bazyli, Matuszczak, A., Grzelak, A., Guth, M.,· Majchrzak, A. (2021). Environmental sustainable value in agriculture revisited: How does Common Agricultural Policy contribute to eco efficiency?, Sustainability Science, 16, 2021, 137-152 SPRINGER

Link do publikacji

Książka 

Bazyli Czyżewski (2017). Kierat rynkowy w europejskim rolnictwie, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN

Link do publikacji

Prof. dr hab.
Bazyli Czyżewski

Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Instytut Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

e-mail:

bazyli.czyzewski@ue.poznan.pl

telefon:

+48618543014

adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań, Polska
Budynek Altum, pok. 1515