Prof. dr hab. Bazyli Czyżewski

Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Instytut Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

adres:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań, Polska
Budynek Altum, pok. 1515

e-mail:
bazyli.czyzewski@ue.poznan.pl

telefon:
+48618543014

Media społecznościowe:

Prof. dr hab.
Bazyli Czyżewski

Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Instytut Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

e-mail:

bazyli.czyzewski@ue.poznan.pl

telefon:

+48618543014

adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań, Polska
Budynek Altum, pok. 1515