Nagrody i wyróżnienia

Wrzesień 2023

WYBORY DO RDN (KANDYDAT)

2013

Medal Komisji Edukacji Narodowej No. 138143, Minister Edukacji Narodowej

2013

Odznaka honorowa "Zasłużony dla rolnictwa", No. 53741, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2019

Nagroda: Top Peer Reviewer 2019,Web of Science Group

Best Paper Award - May 2017

Influence of Agricultural Policy on The Environmental Sustainability of European Farming, International U.A.B. – B.EN.A. Conference Env. Engineering And Sustainability

Best Paper Award - Oct 2017

Market and Policy Drivers of The Farm Price-Cost Squeeze: Evidences From The European Union, Int. Conference - Global Economy and Governance

May 2022

Nagroda Indywidulana Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

May 2021

Nagroda Indywidulana Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 1. stopnia

May 2020

Nagroda Zbiorowa Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 1. stopnia

May 2019

Nagroda Zbiorowa Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 1. stopnia

12 Oct 2017

Nagroda Zbiorowa Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 1. stopnia

26 Sep 2016

Nagroda Zbiorowa Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 1. stopnia

14 Oct 2015

Nagroda Zbiorowa Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 1. stopnia

10 Oct 2014

Nagroda Indywidulana Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 1,stopnia

Prof. dr hab.
Bazyli Czyżewski

Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Instytut Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

e-mail:

bazyli.czyzewski@ue.poznan.pl

telefon:

+48618543014

adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań, Polska
Budynek Altum, pok. 1515