Publikacje naukowe

Artykuł 

Sergii Iaromenko, Bazyli Czyżewski, Katarzyna Woźniak-Jasińska (2024). A socioeconomic framework for cultural heritage loss and rebuilding in post-war Ukraine: a case study learning from the Balkan experiences, Taylor&Francis Group, 6 June, DOI: 10.1080/13527258.2024.2363819

Link do publikacji

Artykuł 

Bazyli Czyżewski, Piotr Lis, Izabela Czyżewska (2024). Integrating the rent gap into the ground rent theory. Measurement and implications for different models of agriculture, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 63 (2024): 87-98

Link do publikacji

Artykuł 

Bazyli Czyżewski, Artur Prędki, Agnieszka Brelik (2024). Importance of women empowerment for eco-efficiency of small farms in the context of other social factors: Building sustainable agriculture in Central and Eastern European countries, Sustainable Development (Wiley) 2024;1–17, DOI: 10.1002/sd.2989

Link do publikacji

Artykuł 

Bazyli CZYŻEWSKI, Sergii IAROMENKO, Łukasz KRYSZAK (2023). EFFECTS OF LOCAL POLICIES AND PUBLIC GOODS ON TOURISM IN RURAL AREAS: EXPLORING SPATIAL DEPENDENCE PATTERNS, ECONOMICS AND ENVIRONMENT • 4 (87) • 2023

Link do publikacji

Artykuł 

Bazyli Czyżewski (2023). Can a Pursuit of Productivity Be Reconciled with Sustainable Practices in Small-Scale Farming ? Evidence from Central and Eastern Europe, Journal of Cleaner Production (ELSEVIER) Volume 414, 15 August 2023, 137684

Link do publikacji

Książka 

Czyżewski Bazyli, Kryszak Łukasz (2022). Sustainable Agriculture Policies for Human Well-Being: Integrated Efficiency Approach, SPRINGER

Link do publikacji

Artykuł 

Czyżewski Bazyli, Polcyn, J., Brelik, A. (2022). Political orientations, economic policies, and environmental quality: Multivalued treatment effects analysis with spatial spillovers in country districts of Poland, Environmental Science and Policy, 128 ELSEVIER

Link do publikacji

Artykuł 

Borychowski Michał , Sapa, A., Czyżewski, B., Stępień, S., & Poczta-Wajda, A. (2022). Interactions between food and nutrition security and the socio-economic and environmental dimensions of sustainability in small-scale farms: evidence from a simultaneous confirmatory factor , International Journal of Agricultural Sustainability, DOI: 10.1080/14735903.2022.2041230 TAYLOR &FRANCIS

Link do publikacji

Artykuł 

Stępień Sebastian, Czyżewski, B., Sapa, A., Borychowski, M., Poczta, W., Poczta-Wajda, A. (2021). Eco-efficiency of small-scale farming in Poland and its institutional drivers, Journal of Cleaner Production, vol. 279 2021,123721 ELSEVIER

Link do publikacji

Artykuł 

Czyżewski Bazyli, Matuszczak, A., Grzelak, A., Guth, M.,· Majchrzak, A. (2021). Environmental sustainable value in agriculture revisited: How does Common Agricultural Policy contribute to eco efficiency?, Sustainability Science, 16, 2021, 137-152 SPRINGER

Link do publikacji

Książka 

Kryszak Łukasz, Czyżewski Bazyli (2020). Determinanty dochodów rolniczych w regionach Unii Europejskiej, CeDeWu

Artykuł 

Czyżewski, B., Matuszczak, A., Czyżewski, A., Brelik, A. (2020). Public goods in rural areas as endogenous drivers of income: developing a framework for country landscape valuation, Land Use Policy 107 ELSEVIER

Link do publikacji

Artykuł 

Czyżewski, B., Matuszczak, A., Polcyn, J., Smędzik-Ambroży, K., Staniszewski, K. (2020). Deadweight loss in environmental policy: The case of the European Union member states, Journal of Cleaner Production 260, 121064 ELSEVIER

Link do publikacji

Artykuł 

Czyżewski, B., Trojanek, R., Dzikuć, M., Czyżewski, A. (2020). Cost effectiveness of the common agricultural policy and environmental policy in country districts: Spatial spillovers of pollution, bio-uniformity and green schemes in Poland, Science of The Total Environment, Volume 726, 2020, 138254 ELSEVIER

Link do publikacji

Artykuł 

Matuszczak Anna, Kryszak, Ł., Czyżewski, B., Łopatka, A. (2020). Environment and political economics: Left-wing liberalism or conservative leftism - Which is better for eco-efficiency? Evidence from Poland, Science of The Total Environment, Volume 743, 2020, 140779 ELSEVIER

Link do publikacji

Artykuł 

Kryszak Łukasz, Guth Marta, Czyżewski Bazyli (2020). Determinants of farm profitability in the EU regions. Does farm size matter?, Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika, nr 67, nr 67, 2021, s. 90-100, DOI:10.17221/415/2020-AGRICECON

Artykuł 

Czyżewski Bazyli, Smędzik-Ambroży, K., Mrówczyńska-Kamińska, A. (2020). Impact of environmental policy on eco-efficiency in country districts in Poland: How does the decreasing return to scale change perspectives?, Environmental Impact Assessment Review, Volume 84, 106431 ELSEVIER

Link do publikacji

Artykuł 

Grzelak, A. Guth M., Matuszczak, A., Czyżewski B., Brelik A (2019). Approaching the environmental sustainable value in agriculture: How factor endowments foster the eco-efficiency, Journal of Cleaner Production, Volume 241,2019,118304 ELSEVIER

Link do publikacji

Artykuł 

Czyżewski, B., Matuszczak, A., Miśkiewicz, R. (2019). Public Goods Versus the Farm Price-Cost Squeeze: Shaping the Sustainability of the EU's Common Agricultural Policy, Technological and Economic Development of Economy, 2019 Volume 25, Issue 1: 82–102 VGTU

Link do publikacji

Artykuł 

Czyżewski, B., Matuszczak, A., Muntean, A. (2019). Approaching environmental sustainability of agriculture: environmental burden, eco-efficiency or eco-effectiveness, Agricultural Economics (AgricEcon), 65: 299-306

Link do publikacji

Artykuł 

Czyżewski Bazyli , Kułyk Piotr, Kryszak Łukasz (2019). Drivers for farmland value revisited: adapting the returns discount model (RDM) to the sustainable paradigm, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 32:1, 2080-2098 TAYLOR &FRANCIS

Link do publikacji

Artykuł 

Czyżewski B., Kryszak Ł. (2018). Impact of different models of agriculture on greenhouse gas (GHG) emissions: a sectoral approach, Outlook on Agriculture, 21 Feb 2018 - Online First SAGE

Link do publikacji

Artykuł 

Czyżewski B., Matuszczak A., Muntean A. (2018). 23. Czyżewski B., Matuszczak A., Muntean A., 2018, Influence of Agricultural Policy on The Environmental Sustainability of European Farming, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 19, No 1, 426-434

Link do publikacji

Artykuł 

Czyżewski B., Matuszczak A. (2018). Towards Measuring Political Rents in Agriculture: Case Studies of Different Agrarian Structures in the EU., Agricultural Economics (AgricEcon.), 64, 2017, 101-114

Link do publikacji

Artykuł 

Czyżewski B., Trojanek R. , Matuszczak A. (2018). The Effects of Use Values, Amenities and Payments for Public Goods on Farmland Prices: Evidences from Poland, Acta Oeconomica, Vol. 68 (1), pp. 143-166

Link do publikacji

Artykuł 

Czyżewski B., Guth M., Matuszczak A. (2018). The impact of the CAP green programmes on farm productivity and its social contribution, Problems of Sustainable Development, 2018, vol. 13, no 1, 173-183

Link do publikacji

Artykuł 

Czyżewski B., Matuszczak A. (2018). Rent-seeking in agricultural policy revisited: a new look at the CAP consensus, Studies in Agricultural Economics 120 (2018) 69-79

Artykuł 

Czyżewski, B., Majchrzak, A. (2018). Market versus agriculture in Poland - macroeconomic relations of incomes, prices and productivity in terms of the sustainable development paradigm, Technological and Economic Development of Economy, 24(2), TAYLOR&FRANCIS

Link do publikacji

Książka 

Bański Jerzy, Czyżewski Bazyli, Filipiak Tadeusz, Maciejczak Mariusz, Matuszczak Anna, Runowski Henryk, Zegar Józef Stanisław (2017). Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, Monografie Programu Wieloletniego, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

Książka 

Bazyli Czyżewski (2017). Kierat rynkowy w europejskim rolnictwie, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN

Link do publikacji

Książka 

Borychowski Michał , Czyżewski Bazyli (2017). Rozwój sektora biopaliw ciekłych w Polsce i Niemczech. Determinanty ekonomiczne i uwarunkowania instytucjonalne, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN

Artykuł 

Czyżewski Bazyli, Kryszak Łukasz (2017). Wpływ typów rolnictwa na emisję gazów cieplarnianych, WIEŚ I ROLNICTWO, IRWIR PAN, nr 1 (174), 2017, s. 99-122, DOI:10.7366/wir012017/05

Artykuł 

Czyżewski, B., Smędzik-Ambroży, K. (2017). The regional structure of the CAP subsidies and the factor productivity in agriculture in the EU 28, Agricultural Economics (AgricEcon), 63 (4), s. 149-163

Link do publikacji

Artykuł 

Czyżewski, B., Przekota, G., Poczta-Wajda, A. (2017). The incidence of agricultural policy on the land market in Poland: Two-dimensional and multilevel analysis, Land Use Policy, 63, 174-185 ELSEVIER

Link do publikacji

Artykuł 

Czyżewski, B., Majchrzak (2017). Economic size of farms and adjustments of the total factor productivity to the business cycle in Polish agriculture, Agricultural Economics (AgricEcon), 63 (2), s. 93-102

Link do publikacji

Książka 

Czyżewski Bazyli (ed.) (2016). Political rents of European farmers in the sustainable development paradigm. International, national and regional perspective, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN

Link do publikacji

Artykuł 

Czyżewski, B., Matuszczak, A. (2016). new land rent theory for sustainable agriculture, Land Use Policy, 55, 222-229 ELSEVIER

Link do publikacji

Artykuł 

Czyżewski Bazyli, Polcyn Jan (2016). Zastosowanie modelu renty wieczystej do waloryzacji ziemi rolnej, ZAGADNIENIA EKONOMIKI ROLNEJ, vol. 349, nr 4, 2016, s. 24-39, DOI:10.5604/00441600.1225662

Artykuł 

Czyżewski Bazyli, Hnatyszyn-Dzikowska Anna, Polcyn Jan (2016). Problems of Quantifying Public Goods in the Healthcare Sector, GOSPODARKA NARODOWA, nr 3, 2016, s. 105-125

Artykuł 

Czyżewski Bazyli, Matuszczak Anna (2016). Interwencjonizm rolny: pogoń za rentą a wybór publiczny lub korygowanie rynku, EKONOMISTA, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Wydawnictwo Key Text, nr 5, 2016, s. 674-703

Artykuł 

Czyżewski, B, Matuszczak A. (2016). Determinanty nożyc cen w rolnictwie krajów Unii Europejskiej o zróżnicowanej strukturze agrarnej, WIEŚ I ROLNICTWO, IRWIR PAN, nr 3 (172), 2016, s. 7-40, DOI:10.7366/wir032016/01

Artykuł 

Czyżewski, B,, Trojanek, R. (2016). Czynniki wartości ziemi rolnej w kontekście zróżnicowanych funkcji obszarów wiejskich w Polsce, ziemi rolnej w kontekście zróżnicowanych funkcji obszarów wiejskich w Polsce, ZAGADNIENIA EKONOMIKI ROLNEJ, vol. 347, nr 2, 2016, s. 3-25, DOI:10.5604/00441600.1203336

Artykuł 

Czyżewski Bazyli, Staniszewski Jakub (2015). Spadek znaczenia renty gruntowej w długim okresie i jego konsekwencje, WIEŚ I ROLNICTWO, IRWIR PAN, nr 4, 2015, s. 33-46

Artykuł 

Czyżewski Bazyli, Majchrzak Adam (2014). Regulations for the Polish agricultural land market compared with other EU member states: implications for market efficiency, STUDIA EKONOMICZNE, nr 2, 2014, s. 175-195

Książka 

Czyżewski Bazyli (2013). Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE

Link do publikacji

Inna publikacja 

Czyżewski Bazyli, Matuszczak Anna, Majchrzak Adam (2012). Instytucjonalno-prawne regulacje rynku ziemi w Polsce na tle innych państw UE w świetle zmian Wspólnej Polityki Rolnej, IERIGŻ-PIB

Artykuł 

Czyżewski Bazyli, Aldona Mrówczyńska-Kamińska (2011). Przepływy międzygałęziowe i podział rent w sektorze rolno-żywnościowym w Polsce w latach 1995–2005, EKONOMISTA, 2011 nr 2, Polska Akademia Nauk, s. 203-233

Artykuł 

Czyżewski Bazyli (2010). Kontrowersje wokół rent gruntowych: od ekonomii klasycznej do czasów współczesnych, EKONOMISTA, 2010 nr 2, Polska Akademia Nauk, s. 227-242.

Inna publikacja 

Czyżewski Bazyli (2009). Waloryzacja rent gruntowych w sektorze rolnym w Polsce – rekomendacje dla WPR w ramach grupy roboczej pt. „Przepływy finansowe pomiędzy Polską a Unią Europejską w ramach Wspólnej Polityki Ro, Zespół ds. przepływów finansowych i kosztów transakcyjnych

Inna publikacja 

Czyżewski Bazyli (2009). Instytucjonalne uwarunkowania zrównoważonego podziału dochodów w rolnictwie indywidualnym w Polsce, IERIGŻ-PIB

Inna publikacja 

Czyżewski Bazyli (2008). Zależności między strukturą instytucjonalną a procesem alokacji zasobów w wybranych typach produkcyjnych gospodarstw rolnych w Polsce - wielowymiarowa analiza wariancji na zamówienie Instytu, Państwowy Instytut Badawczy

Inna publikacja 

Czyżewski Bazyli (et al.) (2008). Ekspertyza w sprawie Sprawozdania specjalnego nr 8/2008 Trybunału Obrachunkowego w Luksemburgu pt. Czy zasada współzależności jest skuteczna (?) dla V-ce Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i,

Książka 

Czternasty Waldemar, Czyżewski Bazyli (2007). Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce – istota, analiza i tendencje, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU

Inna publikacja 

Czyżewski Bazyli, Matuszczak Anna (2003). Wyniki negocjacji akcesyjnych z UE w obszarze "Rolnictwo" oraz ich konsekwencje dla gospodarstw rolnych w Wielkopolsce, Informator Śremskiego Ośrodka Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Inna publikacja 

Czyżewski Bazyli (2003). Teoretyczne i praktyczne przesłanki interwencjonizmu rolnego - Integracja europejska, agrobiznes i obszary wiejskie, Materiały do ćwiczeń na studiach podyplomowych pt. Integracja europejska,, Akademia Rolnicza w Poznaniu

Inna publikacja 

Czyżewski Bazyli, Matuszczak Anna, Czyżewski Andrzej (2003). Rolnictwo polskie w UE. Wyniki negocjacji akcesyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Prof. dr hab.
Bazyli Czyżewski

Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Instytut Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

e-mail:

bazyli.czyzewski@ue.poznan.pl

telefon:

+48618543014

adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań, Polska
Budynek Altum, pok. 1515