Redakcje naukowe

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Członek Komitetu Redakcyjnego

Agricultural Economics (Agricecon)

Członek komitetu redakcyjnego

Italian Review of Agricultural Economics (REA)

Członek międzynarodowego komitetu naukowego

Czasopismo: Nature

Recenzent

Czasopismo: Applied Economics

Recenzent

Czasopismo: Habitat International

Recenzent

Czasopismo: Journal of Environmental Management

Recenzent

Czasopismo: Land Use Policy

Recenzent

Czasopismo: Ecological Modelling

Recenzant

Czasopismo: Journal of Rural Studies

Rezenzent

Czasopismo: Sustainability Science

Recenzent

Czasopismo: International Journal of Emerging Markets

Recenzent

Czasopismo: Science of the Total Environment

Recenzent

Czasopismo: Ekonomista

Recenzent

Czasopismo: Agricultural Economics (AGRICECON)

Recenzent

Czasopismo: Energy Efficiency

Recenzent

Czasopismo: Environment, Development and Sustainability

Recenzent

Czasopismo: Technological and Economic Development of Economy

Rezenzent

Czasopismo: Engineering Economics

Recenzent

Czasopismo: Economics and Business Letters

Recenzent

Czasopismo: Acta Oeconomica

Recenzent

Czasopismo: Argumenta Oeconomica

Reviewer

Czasopismo: Journal of Environmental and Public Health

Recenzent

Czasopismo: Sociologia Ruralis

Rezenzent

Czasopismo: Journal of Sustainable Tourism

Recenzent

Prof. dr hab.
Bazyli Czyżewski

Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Instytut Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

e-mail:

bazyli.czyzewski@ue.poznan.pl

telefon:

+48618543014

adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań, Polska
Budynek Altum, pok. 1515